Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty na zaplatenie členského príspevku

24.03.2020