Žiadosť výboru

08.11.2021
Vzhľadom k voľbám do výboru SRZ-MO Tisovec (predpokladaný termín marec 2022), výbor žiadazáujemcov, ktorí majú záujem o prácu vo výbore, kontrolnej komisii, disciplinárnej komisii, správca rybníka, nech sa do 15. januára 2022 prihlásia u tajomníka.
S pozdravom Petrov zdar Výbor SRZ-MO Tisovec