ZRUŠENIE TERMÍNU VYDÁVANIA POVOLENIEK

12.03.2020

Výbor SRZ-MO Tisovec oznamuje svojim členom, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu ruší termín vydávania povoleniek dňa 14. 03. 2020. Náhradný termín bude zverejnený na WEB stránke.

S pozdravom Petrov zdar.                                                                  Výbor SRZ-MO Tisovec