UPOZORNENIE

17.03.2022

Posledné dva termíny vydávania

Povolenia na rybolov a Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch

B-variant

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s COVID-19 sme sa rozhodli pre vydávanie Povolenia v B-variante dňa 25. marca 2022 (piatok od 14:30) a 26. marca 2022 (sobota od 09:00).

I. Vydávať sa bude na Rybníku Tisovec z UNI bunky cez presklené okienko.

II. Povolenia sa budú vydávať za dodržia nasledovných podmienok:

V termíne do 24. marca (vrátane), pošlú SMS alebo E- mail K. Mixtajovi s nasledovnými

údajmi: krstné meno, priezvisko, číslo členského preukazu, požadované druh Povoleniek

na rybolov a termín vydania.

Upozornenie: Aby sa urýchlil spôsob vydávania Povoleniek, prosíme, rešpektujte uvedené pokyny. Zároveň upozorňujeme, že do 31. marca je povinnosťou každého člena mať zakúpenú členskú známku.

Ďakujeme za pochopenie situácie.

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Vytvorte si webové stránky zdarma!