Organizácia


výbor

funkcia                        meno                      mobil                            email 
predseda                     Viliam Slašťan          0903 524 100              elektro-servis@mail.t-mobile.sk
tajomník                      Mgr. Karol Mixtaj      0903 638 835              mixtajkarol@gmail.com
hospodár                     Milan Vetrák            0911 198 118                  vetrak.kopov@gmail.com
účtovník                       Igor Murtin               0915 824 387               muro1953@azet.sk
pokladník                     Vladimír Ivarg         0908 307 013
brigády                         Róbert Trnavský     0904 437 572               robo.trnavsky@centrum.sk
vedúci krúžku detí     Róbert Trnavský    0904 437 572                robo.trnavsky@centrum.sk
administrátor               Ján Ridzoň             0917 868 720                  jan.ridzon@gmail.com

kontrolná komisia

predseda                       Śtefan Ferster        0904 419 304               ferster48@gmail.com
členovia                         Miroslav Vinicay
                                          Milan Stieranka

diciplinárna komisia

predseda                      Ján Trnavský            0949 216 234
členovia                        Ján Hronec
                                          Michal Debnár