Zoltán Odler

02.11.2020

Vážení rybári, s hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že nás dňa 1.11.2020 vo veku 31 rokov navždy opustil člen našej organizácie pán. Zoltán Odler.
Odpočívaj v pokoji.
Výbor SRZ MO Tisovec                                                        Smútočný oznam je zverejnený so súhlasom pozostalých