Osobný list Ministra ŽP SR

22.04.2021

Odpoveď ministra ŽP na žiadosť  tajomníka SRZ o riešenie problematiky s kormoránom veľkým na Slovensku TU