Oznam

20.03.2020

Výbor SRZ-MO Tisovec oznamuje svojim členom, že vzhľadom k mimoriadnej situácii vyhlásenej na Slovensku prijal tieto preventívne opatrenia:

1. Dočasné pozastavenie predaja povolení. Dodatočné termíny budú včas oznámené na WEB stránke.

2. Členský príspevok, odpustenie zmeškania lehoty - na základe žiadosti člena SRZ .Zaplatenie bude možné aj po stanovenom termíne (t.j. po 31. marci).

P.S. Všetky informácie a pokyny Vám poskytne Mgr. Karol Mixtaj.

S pozdravom Petrov Zdar                                                                               . výbor SRZ-MO Tisovec