Oznámenie:

21.03.2021

Odpustenie zmeškania lehoty na zaplatenie členskej známky na základe žiadosti člena SRZ-MO. Podľa Stanov SRZ § 10 ods.1 pism.c.predlžujeme dobu na zaplatenie členskej známky do 29. mája 2021.Vzor žiadosti je možné stiahnuť po kliknutí na tento odkaz TU. Žiadosť doručiť osobne alebo poštou do 31.3.2021 (nie cez e-mail).S pozdravom Petrov zdar!
Výbor SRZ -MO Tisovec