Smernica pre rok 2021

16.12.2020

Drahý členovia MOSRZ v sekcii Zápisnica zo zasadnutia výboru MO je zverejnená nová smernica pre rok 2021.