Školenie nových členov 2022

05.03.2022

Termíny školení a skúšok nových členov organizácie

SRZ-MO Tisovec

Pre záujemcov o športový rybolov organizuje SRZ - MO Tisovec školenie nových členov.

Nový člen SRZ-MO Tisovec musí spĺňať požiadavky na členstvo a jeho vznik podľa Stanov SRZ.

Stretnutie a školenie nových členov sa uskutoční dňa:

02. apríla 2022 (sobota) 08.30 - 11.00 (priestory MsKS Tisovec).

Testovanie nových členov sa uskutoční dňa:

09. apríla 2022 (sobota) 08.30 - 10.30 (priestory MsKS Tisovec).

Termíny vydávania Povolení pre nových členov:

09. apríla 2022 (sobota) 11.00 - 13.00

Záujemcovia o členstvo si môžu prihlášky vyzdvihnúť nasledovne:

- na stránke SRZ Rada Žilina,

- popr. po osobnom dohovore s tajomníkom SRZ-MO Tisovec K. Mixtajom.

Upozorňujeme, že prihlášky je nutné podať do 26. marca 2022. Po tomto termíne nebudú akceptované. Deti do 10 rokov testy neabsolvujú, školenie áno. Je nutné priniesť si písacie pomôcky (červená prepisovačka) a malé pravítko.

Vstupný poplatok za školenie a skúšky je 6 €.

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Vytvorte si webové stránky zdarma!