VYHODNOTENIE pretekov v LRU-prívlač, dospelí (9. október 2021)

11.10.2021

27. ročníka Memoriálu Dušana Manicu st. sa celkovo sa zúčastnilo 34 pretekárov. 

Umiestnenie:1. miesto Vojtech Oláh.

2. miesto Miroslav Balážik.

3. miesto Ján Striežovský.

S pozdravom Petrov zdar. 

Organizačný výbor pretekov

Vytvorte si webové stránky zdarma!