UPOZORNENIE

24.04.2020

Všeobecný zákaz lovu

Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)

Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.

Čas kedy nemožno loviť ryby: 29. apríl (od 09.00) - 1. máj 2020 (do 11.00)

Výbor SRZ-MO Tisovec