UPOZORNENIE!Všeobecný zákaz lovu

29.08.2021

Všeobecný zákaz lovu

Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)

Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový. Čas, kedy nemožno loviť ryby:

31. 08 (od 09.00) - 06. 09 2021 (do 06.00)

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec